Een Sensitief Kind wordt op dezelfde wijze geboren als elk ander Kind. Het groeit op, en maakt een groeiproces door en alles wat het doet, vormt het kind.

Ouders maken ook zo’n zelfde proces door. Wat hen heeft geleerd en gevormd, willen ze overbrengen op hun kind. Een heel natuurlijk proces.

Sensitieve Kinderen mogen iets extra’s ervaren, iets wat bij hun heel natuurlijk binnenkomt, maar vaak door volwassenen als bijzonder wordt ervaren. Logisch; want de meeste ouders ervaren niet, wat hun kind ervaart. Daar gaat het regelmatig fout. Uit de verhalen die ik in mijn praktijk hoor, lijd ik af, dat een sensitief kind als bijzonder wordt ervaren. Dan is het ook, en tegelijk ook niet.

We zijn allemaal mensen met een gevoel en intuïtie. Alleen heeft de een hiervan iets meer meegekregen van moeder natuur dan de ander. Ik dit noem het cadeautje van moeder natuur.

Nu is de maatschappij ingericht op mensen in hokjes plaatsen. Ik hoor regelmatig, dat sensitieve kinderen in het hokje terecht zijn gekomen bij zgn. ADHD-kinderen. Sensitieve Kinderen en kinderen die de diagnose ADHD hebben gekregen, hebben overeenkomsten, maar ook hele duidelijke verschillen. Beide kinderen worden geprikkeld, maar de oorzaak ligt vaker net anders en ze reageren ook anders op overprikkeling.

Waar ADHD kinderen vaak druk zijn, trekken Sensitieve Kinderen zich terug. Daarom schrijven artsen een middel als Ritalin voor aan kinderen met de diagnose ADHD; om dit te onderdrukken. Bij Sensitieve Kinderen wil ik graag bereiken, dat hun sensitiviteit en de kwaliteiten ervan worden benut door deze kinderen.

Als ervaringsdeskundige wil ik kinderen, en vooral hun omgeving, bijstaan in dit proces. Ik laat ze ervaren, hoe hiermee om te gaan en leer ze vooral zichzelf aan en uit te zetten. Daarnaast leer ik kinderen, dat ze mogen zeggen: “Nu even niet.”, als er te veel van ze wordt gevraagd of ze te veel worden geclaimd.

In de volgende blog ga ik dieper in op prikkels.

30-03-2017 Ed van Leeuwen

 

Share This