Algemene voorwaarden:

  • ……………………. hodn Sensitief Kind ,hierna te noemen Sensitief Kind, is een particuliere praktijk. Dit betekent dat er geen contracten afgesloten zijn met zorgverzekeraars. De kosten voor onderzoek en/of begeleiding zijn in principe geheel voor eigen rekening. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen echter zelf informeren bij hun zorgverzekeraar naar mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten.
  • Voor deelname aan een onderzoek is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken kinderen
  • Al het materiaal dat door cliënten zowel mondeling als schriftelijk wordt ingebracht wordt vertrouwelijk behandeld
  • Sensitief Kind mag alleen, na schriftelijke toestemming van de ouders, zo nodig contact opnemen met de school, huisarts of andere zorgverlener voor nadere informatie
  • Afspraken dienen bij verhindering 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten alsnog in rekening gebracht.
  • Sensitief Kind heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. Sensitief Kind heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat Sensitief Kind niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor tegenvallende resultaten van onderzoek of begeleiding
  • Facturering vindt plaats na ieder consult, tenzij anders overeengekomen. U wordt verzocht de factuur binnen 30 dagen te betalen

Share This